Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

Zarządzenie nr 41/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzewo, w rejonie ulicy Kowalskiej - etap I (WB1-PP.6722.14.2017)

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o obwodach wyborczych z dnia 7 lutego 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o okręgach wyborczych z dnia 7 lutego 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (WB1-PP.6733.27.2023)

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o uzgodnieniach projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (WB1-PP.6733.27.2023)

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11 października 2023 r. (WB1-PP.6733.27.2023)

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzewo – etap I, gmina Kórnik - WB1-PP.6722.8.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji z dnia 11 lipca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.11.2023

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji z dnia 10 lipca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.9.2023

Strony