Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kozakowej, obręb Konarskie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Radzewie dla wschodniej części ulicy Wapiennej, gmina Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Radzewo, w rejonie ulicy Mazurskiej i ulicy Świętego Mikołaja, gmina Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci wodociągowej z rur PE160, na działce oznaczonej nr ewid. 206, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci wodociągowej DN 125 mm z rur PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 27, 59/1, 60/3, 62/9, 62/17, 62/22, 62/45, 61, 62/7, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik. 

Strony