Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kozakowej, obręb Konarskie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Radzewie dla wschodniej części ulicy Wapiennej, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 206, 201/7, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci gazowej śr/c dn 40/63 PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 302, 303/14, 303/23,położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 278/24, 283, 280/17, 280/2, 192, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

udowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 147, 192, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 206, 201/7,położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

 budowie sieci kanalizacji sanitarnej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 456/4, 455/1, 455/2, 405/1,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

 zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na zaplecze gospodarcze,na działce oznaczonej nr ewid. 25,położonej 

Obwieszczenie Burmistrza

lokalizacja inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 147, 192,położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strony