Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci wodociągowej z rur PE160, na działce oznaczonej nr ewid. 206, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci wodociągowej DN 125 mm z rur PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 27, 59/1, 60/3, 62/9, 62/17, 62/22, 62/45, 61, 62/7, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik. 

Obwieszczenie Burmistrza

rozbudowie budynku szkoły podstawowej w Radzewie,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 25, 24/6, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik. 

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci gazowej śr/c dn 40/63 PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 302, 303/14, 303/23, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 27, 59/1, 60/3, 62/9, 62/17, 62/22, 62/45, 61, 62/7,położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

512/5, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budynku handlowo - usługowego.

Obwieszczenie Burmistrza

 rozbudowie budynku szkoły podstawowej,na działce oznaczonej nr ewid. 25,położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

Strony