Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.45.2021 z dnia 7 lipca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.45.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.33.2021 z dnia 24 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.45.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu  decyzji znak: WB1-PP.6733.20.2021 z dnia 7 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.33.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.20.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.33.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.12.2021 z dnia 29 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.20.2021

Strony