Back to top

Ogłoszenie

Zebranie
Sylwia Kowalska

Dnia 24.03.2022 r. odbędzie się zebranie wiejskie z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego w Strażnicy o godzinie 18.00.

Tematy zebrania:

  1. Zaopiniowanie podziału funduszu sołeckiego za rok 2021.
  2. Informacja na temat realizowanych inwestycji na terenie sołectwa.
  3. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.

Sołtys wsi Radzewa

Julia Bartkowiak